Menu

Huisregels

Huisregels evenementen Stichting 7VNTY7

Deze huisregels zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting 7VNTY7 en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van één van de Stichting 7VNTY7 evenementen ga je akkoord met deze voorwaarden:

01 De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.

02 Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Bezoekers moeten zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

03 Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.

04 NIX18 : GEEN alcohol en/of sigaretten voor bezoekers jonger dan 18 jaar. De organisatie zorgt voor polsbandjes (of iets dergelijks) om duidelijker onderscheid te kunnen maken tussen bezoekers van jaar. Bezoekers zijn verplicht deze bandjes te dragen en ze te laten zien bij de barren dan wel als medewerkers van de organisatie hier om vragen. Bij twijfel kunnen medewerkers ook te allen tijde vragen om een geldig legitimatiebewijs.

05 De organisatie kan gedurende het evenement preventief en/of steekproefsgewijs controleren op de naleving van NIX18. Bij constatering van een overtreding zal de bezoeker worden aangesproken en de alcoholische drank dan wel sigaretten worden afgenomen. Mede afhankelijk van de situatie kan de organisatie besluiten om de bezoeker ook zijn 18+ polsbandje af te nemen en/of om de bezoeker te verwijderen van de locatie van het evenement.

06 Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in daarvoor op de locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren te worden verwijderd van de locatie van het evenement.

07 Stichting 7VNTY7 voert een zero-tolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

08 Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement. Bezoekers die een polsbandje hebben ontvangen voor hun combiticket bij een meerdaags evenement kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen.

09 Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

10 Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

11 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers

12 Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

13 Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.

14 Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

15 Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.

16 Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.

17 Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.

18 Consumptiemunten / bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement. Bij een meerdaags evenement zijn de munten alle dagen van het betreffende evenement geldig.

19 In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Voor vragen kun je contact opnemen met de organisatie via info@stichting77.nl.